Kwaliteit

Wij van Helianthus Zathe vinden veilige en goede zorg erg belangrijk. We streven ernaar om aan de kwaliteitseisen van Landbouw en Zorg te voldoen. Dit betekend dat de uitvoering van de zorg maar ook reflectie en bijstelling belangrijk zijn.

We zijn aangesloten bij Bezinn (Boer en Zorg Noord Nederland). We hebben met ons Werk en Dagbestedingsproject en het onderdeel Wonen het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien” behaald. Dit betekend dat wij voldoen aan alle eisen die de Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt aan een ieder die zorg verleent en aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. Verder voldoen we aan de ARBO, wet klachtenrecht, Wet Bescherming Persoonsgegevens en de wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen. Het keurmerk wordt geaccepteerd door de arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, ministerie van VWS, cliëntorganisatie Per Saldo, met boeren samenwerkende zorginstellingen en zorgverzekeraars Nederland onderschrijven vanuit hun discipline/verantwoordelijkheidsgebied het Kwaliteitsborgingssysteem voor de zorgboeren.

Voor deelnemers/bewoners betekent het keurmerk zorgboeren “Kwaliteit laat je zien”.

- Daar krijg je kundige begeleiding.
- Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt.
- Je zinvol werk doet en helder is wat van je mag verwachten en wat er van je wordt verwacht.
-  Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel.
- Iedereen mag er komen kijken, want ze zijn trots op wat ze zijn.

We werken samen met andere zorgboerderijen, dagbestedingsprojecten, speciaal onderwijs en diverse gemeenten.

Meer informatie?

Neem contact op