Voor wie

Werk en dagbesteding Helianthus Zathe is voor volwassen mensen vanaf 18 jaar die op zoek zijn ondersteuning bij activiteiten, werk, dagbesteding en arbeidstoelating.

Wanneer kun je terecht bij Werk en Dagbesteding Helianthus Zathe?

Bij het selecteren van een nieuwe kandidaat voor het onderdeel Werk&Dagbesteding gaat het in de eerste plaats om de vraag of Helianthus Zathe de ondersteuning kan bieden die nodig is. Daarnaast is het belangrijk of de kandidaat deelnemer past bij de reeds aanwezige deelnemers. Voor de kandidaat deelnemer bestaat een intake procedure waarbij wordt beoordeeld of zij voldoen aan het deelnemersprofiel.

 • De deelnemer beschikt over een indicatie begeleiding groep met evt. vervoer zo nodig.
 • De financiering van de zorg verloopt in principe via een persoonsgebonden budget (PGB) om de benodigde zorg te kunnen inkopen of de WMO.
 • De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaat akkoord met de opgestelde zorgovereenkomst.

Wat wij niet kunnen bieden

 • Geen begeleiding/behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding/behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging/behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Begeleid wonen

Helianthus Zathe Begeleid Wonen is voor mensen met verstandelijke beperking en een ondersteuningsvraag op het gebied van wonen. De instroomleeftijd is 18 t/m 32 jaar.

Wanneer kun je wonen bij Helianthus Zathe?

Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of Helianthus Zathe de zorg kan bieden die de kandidaat-bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep past. Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet de bewoner passen bij ons bewoners profiel.

 • De bewoner beschikt over indicatie zorg met verblijf met minimaal een zorgzwaartepakket (ZZP) VG3 tot VG6.
 • De financiering van de zorg verloopt in principe via een persoonsgebonden budget (PGB) om de benodigde zorg te kunnen inkopen.
 • De kosten voor het wonen en diensten die niet onder de AWBZ-vergoedingen vallen, komen voor rekening van de bewoner.
 • De bewoner wordt vertegenwoordigd op een juridisch juiste wijze, waardoor juridische aansprakelijkheid duidelijk is.
 • De bewoner en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaat akkoord met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

Wat wij niet kunnen bieden

 • Geen begeleiding/behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding/behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging/behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Recht op ondersteuning

De overheid betaald de ondersteuning die wij bieden. In de wet staat dat mensen met een indicatie of beschikking recht hebben op ondersteuning. Heb je een ondersteuningsvraag maar nog geen indicatie of beschikking dan kun je deze aanvragen bij je gemeente of ga naar de website van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Heb je een verwijzer? Hij of zij kan je verder helpen.

Als je niet precies weet bij wie je terecht kunt, helpen wij je graag.

Neem contact op